Barnet i centrum

Jeg har fokus på det enkelte barn. Det er vigtigt for mig, at børnene er trygge og har det godt, det gør jeg ved at tilbyde følgende:

Trygge rammer

Stabil og overskuelig hverdag

Plads, tid og overskud til det enkelte barn.

Give plads til det enkelte barn, med hver deres forskelligheder

Give barnet selvværd

Sund og varieret kost

Fokus på barnets motorik og sanser

Fokus på barnets sprog

Barnet bliver selvhjulpen og klar til børnehaven. F.eks. prøve at tage tøj af og på.

Inddrage børnene i daglige gøremål. Dække bord og rydde op i det omfang, de kan.

Tæt og godt samarbejde med forældre.