Hverdagen

Fra kl. 06.15-9.00 er der morgenmad/morgenhygge. Vi leger og kigger i bøger.
Fra kl. 9.00-9.30 er der formiddagsmad, med brød og frugt.

Vi er gerne ude, hver dag. Vi leger meget i haven, hvor vi kører på scooter, spiller bold, gynger og leger i sandkassen. Går tur på det grønne område og legepladsen, herudover besøger vi børnehaverne. Hver onsdag er jeg sammen med to andre kollegaer, vi skiftes til at holde legestue. Vi laver fællesaktiviteter, synger og leger sanglege. Børnene nyder, at der er andre legekammerater. Formiddagen slutter med at spise frokost sammen.  Et par gange om måneden er vi i Brylle hallen hvor der er rigtig god plads til at løbe, hoppe og lave aktiviteter. Det er også her at vi  holder forskellige  arrangementer som fx bedsteforældredag, fastelavn og julefest.

Vi leger inde, hvor der bliver hygget med klodser, leget med dukker, biler m.m. Der bliver bagt boller, tegnet, malet og limet. Vi læser bøger, bygger puslespil, synger og leger sanglege. Vi laver aktiviteter efter årstiden: Fastelavn, påske, mors dag, fars dag og jul. Igennem leg og aktiviteter, forbereder jeg børnene på at blive selvstændige/selvhjulpne og være klar til at kunne starte i børnehaven.

Omkring kl.11.15 spiser vi frokost – derefter er det tid til en lur.

Om eftermiddagen er der mad med frugt og brød.